Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Οι λαικές παροιμίες ενός Πρασιώτη

Βασιλι*κιά διαταγή κι τα σκ*λιά διμένα
Αλλαξ' ου Μανολιός κι έβαλ* τα ρούχα τ' αλλιώς
Β*νο του β*νο δεν ανταμών*
Για να καπνίζ* κατ* καί*ιτι
Δε διπλών* κ*βέντα
Εκαμι λουγαργιασμό χουρίς τουν ξινουδόχου
Άμα παραγέν* του σύκου πέφτ*
Ζήσι μαύρι μ', να φας του Μάη τριφύλλ*
Η αλ*πού στουν ύπνου τς, κόττις νειρεύιτι
Θα κ*βαλήσου νιρό στου γάμου σ', μι του κόσκινου
Μπρουστά φίλους κι πίσου σκύλους.
Λαλάει ου κούκους κατάλακκα (Για τόπο εντελώς άδενδρο)
Μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι.
Η γειά στου στρώμα δε χουράει
Μπήκς στου χουρό; Ξερς, δεν ξερς θα χουρέψς.
Μπρουστά να πάου σκιάζομαι, πίσου να ρθώ φουβάμαι.
Χύν* του φαρμάκ*, σαν του φίδ* Ξένου ρούχου ντένισι; Γλήγορα ξιντένισι.
Όπ* γάμους κι χαρά, κι ου τάδις μπρουστά
Όπκοιους δεν έχ* μυαλό εχ* πουδάργια
Μπρος βαθύ και πίσου ρέμα.
Στην ξέρα καλό είν' και του χαλάζ.
Τ' αγώ*ι, ξυπναέι τουν αγου*ιάτι
Υπάρχ*νι κι χειρότιρα
Φτιρνίσ*κι η νύφ* κι σκόλασ' ου γάμους

Δεν υπάρχουν σχόλια :